Strykningsterapi

Vid Strykningsterapi arbetar man på underbenet med olika massagetekniker. Behandlingen passar alla men speciellt den som ligger lågt i vitalitet, som har gått med långvarig stress eller som har ett kroniskt sjukdomstillstånd som tex fibromyalgi eller reumatism.

Med strykningarna koncentrerar man sig till stor del på att öppna de meridianer som går från foten upp till knät. Man löser upp eventuella blockeringar i energibanorna så att energierna kan flöda fritt. Metoden följer akupunkturens grundtänkande när det gäller meridianer/ energiflöde.

Strykningsterapi gör att människor återhämtar sig förvånansvärt snabbt och orkar ta tag i sin dag. Strykningsterapi tar sig lättare förbi bromsmediciner som kortison, antiinflammatoriska medel, psykofarmaca och går direkt på den underliggande energin och livskraften.

Strykningsterapi stimulerar och hjälper kroppens inneboende förmåga att läka sig själv och att hålla jämvikt – så mycket som är uppnåeligt för varje enskild individ. Läs mer här