Zonterapi (Reflexologi)

Zonterapi är en specifik tryck/ massage teknik som där man arbetar på bestämda punkter på och under fötterna. Det är en behandlingsmetod som bygger på en helhetssyn av människan, där fötterna är en spegel av kroppens organ, kroppsdelar och funktioner. Vid Zonterapi stimuleras dessa reflexpunkter för att återupprätta eventuella energiobalanser i kroppen. Förutom de kroppsliga funktionerna så läker behandlingen även mentalt och känslomässigt.

Den naturmedicinska sjukdomsteorin bygger på att kroppen har ett väl utvecklat kommunikationsnät – inte bara för blod-, lymfa- och nervbanor utan också via meridianerna (energibanorna) i kroppen. Man ser kroppen som en helhet, där olika funktioner eller system i kroppen hänger ihop.

Vi vet att kroppen använder smärta som varningssignal. Det vi däremot inte vet är att vi går och bär på mycket dold smärta som kan komma i dagen när någon börjar massera våra fötter.  Gamla krämpor kan komma att ’akutiseras’. Dvs de kan komma upp till ytan, kanske i form av en inflammation.  Det i sig, är en del i hela läkningsprocessen! I ’akutiserings-fasen’ får bindväven en chans att städa upp och kroppens kraftigaste läknings-verktyg är just inflammation och feber. Genom att höja upp den ’inre elden’ med zonterapi kan man få gamla krämpor att läka ut.

Zonterapi kan hjälpa vid:

  • Spänningar/ värk i t.ex axlar, skuldror, rygg
  • Inflammatoriska tillstånd.
  • Störningar i mag- och tarmsystemet
  • Huvudvärk/ Migrän
  • Stress/ Oro
  • Hormonella besvär/ klimakteriet/ menstruella/ prostata
  • Barnlöshet

Zonterapi kan med fördel användas i förebyggande syfte då det stärker kroppens alla system.